نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی با حضور جمع کثیری از شرکتهای صنعتی و بین المللی از 27 الی 30 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید، در این نمایشگاه غرفه شرکت مهندسی کاسپین کامفورت میزبان تعداد بی شماری از کارشناسان و اساتید حوزه صنعت تاسیسات کشور بود.شرکت Aliseo Group در این نمایشگاه از محصولات جدید خود رونمایی کرد که باعث پررنگ شدن غرفه این شرکت در سالن نمایشگاه شد.