یک دستگاه چیلرهواخنک به ظرفیت 100 تن تبرید در دمای طرح بیرون 52 درجه سانتیگراد در آزمایشگاه مستقل مورد تایید یوروونت اروپا با حضور کارفرما با موفقیت مورد تست قرار گرفت.گزارش تست مورد نظر را می توانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید

گزارش تست چیلر هوا خنک