آرشیو اخبار

حضور شرکت مهندسی کاسپین کامفورت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی حضور شرکت مهندسی کاسپین کامفورت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
شرکت کاسپین کامفورت مقدم شما بازدید کنندگان محترم را در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران مورخ 27-30 مهرماه در سالن 35 غرفه B13 گرامی می دارد.
ادامه مطلب
تحویل و راه اندازی 2 دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت هریک 380 تن تبرید ساختمان وزارت جهاد کشاورزی تحویل و راه اندازی 2 دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت هریک 380 تن تبرید ساختمان وزارت جهاد کشاورزی
تحویل و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت هر یک 380 تن تبرید
ادامه مطلبحضور شرکت مهندسی کاسپین کامفورت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی حضور شرکت مهندسی کاسپین کامفورت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
حضور شرکت مهندسی کاسپین کامفورت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
ادامه مطلب