پکیج یونیت پشت بامی- سایز متوسط  - مدل 23MV-SKYPOWER

مدل:  23MV-SKYPOWER
ظرفیت هوادهی:   4600-15400 m3/hr

روف تاپ پکیج سری 23MV-SKYPOWER شرایط راحتی مناسبی را در ساختمانهای تجاری، فروشگاه های بزرگ و مراکز صنعتی ایجاد می کند، بطوریکه مصرف کننده با خیال آسوده هوای مطبوع و تمیزی را در فضاه های داخلی تجربه می کند. این دستگاه ها به عنوان واحدهای مستقل در 9 سایز متوسط مختلف و در دو حالت سرمایش تنها و با هیت پمپ قابل ارائه می باشند.

 

پکیج یونیت پشت بامی- سایز بزرگ  مدل 23MV-SKYPOWER

مدل:  23MV-SKYPOWER
ظرفیت هوادهی:   15800-50500 m3/hr

روف تاپ پکیج سری 23MV-SKYPOWER شرایط راحتی مناسبی را در ساختمانهای تجاری، فروشگاه های بزرگ و مراکز صنعتی ایجاد می کند، بطوریکه مصرف کننده با خیال آسوده هوای مطبوع و تمیزی را در فضاههای داخلی تجربه می کند. این دستگاهها به عنوان واحدهای مستقل در 9 سایز بزرگ مختلف و در دو حالت سرمایش تنها و با هیت پمپ قابل ارائه می باشند.