تحویل 3 دستگاه چیلر هوا خنک به ظرفیت هر یک 450 تن تبرید بیمارستان 540 تختخوابی امام رضا(ع) مشهد