نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی با حضور جمع کثیری از شرکتهای صنعتی و بین المللی از 3 الی 6 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید، در این نمایشگاه غرفه شرکت مهندسی کاسپین کامفورت میزبان تعداد بی شماری از کارشناسان و اساتید حوزه صنعت تاسیسات کشور بود.شرکت Aliseo Group در این نمایشگاه از محصولات جدید خود رونمایی کرد که باعث پررنگ شدن غرفه این شرکت در سالن نمایشگاه شد.