پکیج چیلر هوا خنک مدل MINIPICO-A R/H

این سری دستگاه شامل 8 سایز چیلر هواخنک ( Heat Pump و بدون آن ) به همراه فن Axial با ظرفیت سرمایشی 5/4 - 28 کیلووات با گاز مبرد R410A می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller , Heat pump
 • نوع محیط کندانسور: Air
 • نوع کمپرسور: Scroll
 • نوع فن: Axial
 • نوع مبدل: Plates
 • نحوه نصب: External
 • نوع گاز مبرد: R410A

مزایای فنی دستگاه :

 • مجهز به کمپرسورهای اسکرال با راندمان بالا و توان مصرفی بسیار پایین
 • مجهز به فن های اکسیال با عملکرد فوق العاده پایین صدا
 • کابین محافظ فلزی با پوشش رنگی پلی استر ضد خوردگی
 • قابلیت اتصال به BMS
 • دارای پمپ سیرکولاسیون و منبع انبساط

 

پکیج چیلر هوا خنک مدل PICO-C R/H

این سری دستگاه شامل 8 سایز چیلر هواخنک ( Heat Pump و بدون آن ) به همراه فن Centrifugal با ظرفیت سرمایشی 6 - 26 کیلووات با گاز مبرد R410A می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller , Heat pump
 • نوع محیط کندانسور: Air
 • نوع کمپرسور: Scroll
 • نوع فن: Centrifugal
 • نحوه نصب: Internal
 • نوع مبدل : Plates
 • نوع گاز مبرد: R410A

مزایای فنی دستگاه :

 • مجهز به کمپرسورهای اسکرال با راندمان بالا و توان مصرفی بسیار پایین
 • مینی چیلر هوا خنک با قابلیت نصب در داخل محیط ساختمان
 • برخورداری از فن سانتریفیوژ با راندمان بسیار بالا و صدای بسیار پایین
 • قابلیت اتصال به BMS
 • دارای پمپ سیرکولاسیون و منبع انبساط

 

پکیج چیلر هوا خنک مدل PERFORMO-A R/H

این سری دستگاه شامل 12 سایز چیلر هواخنک ( Heat Pump و بدون آن ) به همراه فن Axial با ظرفیت سرمایشی 30 - 196 کیلووات با گاز مبرد R410A می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller , Heat pump
 • نوع محیط کندانسور: Air
 • نوع کمپرسور: Scroll
 • نوع فن: Axial
 • نحوه نصب: External
 • نوع مبدل : Plates
 • نوع گاز مبرد: R410A

مزایای فنی دستگاه :

 • مجهز به کمپرسورهای اسکرال با راندمان بالا با جریان ورودی پایین با عملکرد صدای فوق العاده پایین
 • عملکرد مرحله ای پایین کمپرسورها به جهت بهینه نمودن مصرف برق
 • فن های اکسیال با میزان صدای بسیارپایین
 • قابلیت کنترل ظرفیت کندانسور با کنترل دور فنها جهت کاهش مصرف برق و صدای تولیدی
 • قابلیت اتصال به BMS

 

پکیج چیلر هوا خنک مدل PERFORMO-C R/H

این سری دستگاه شامل 12 سایز چیلر هواخنک ( Heat Pump و بدون آن ) به همراه فن Centrifugal با ظرفیت سرمایشی 30 - 196 کیلووات با گاز مبرد R410A می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller , Heat pump
 • نوع محیط کندانسور: Air
 • نوع کمپرسور: Scroll
 • نوع فن: Centrifugal
 • نحوه نصب: Internal
 • نوع مبدل : Plates
 • نوع گاز مبرد: R410A

مزایای فنی دستگاه :

 • مجهز به کمپرسورهای اسکرال با راندمان بالا با جریان ورودی پایین با عملکرد صدای فوق العاده پایین
 • چیلر هواخنک با قابلیت کارکرد در داخل ساختمان
 • برخورداری از فن سانتریفیوژ با راندمان بسیار بالا و صدای بسیار پایین
 • قابلیت اتصال به BMS
 • دارای پمپ سیرکولاسیون و منبع انبساط

 

پکیج چیلر هوا خنک مدل MULTIPOWER-A R/H

این سری دستگاه شامل 18 سایز چیلر هواخنک ( Heat Pump و بدون آن ) به همراه فن Axial با ظرفیت سرمایشی 90 - 610 کیلووات با گاز مبرد R410A می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller , Heat pump
 • نوع محیط کندانسور: Air
 • نوع کمپرسور: Scroll
 • نوع فن: Axial
 • نحوه نصب: External
 • نوع مبدل : Plates
 • نوع گاز مبرد: R410A

مزایای فنی دستگاه :

 • مجهز به کمپرسورهای اسکرال با راندمان بالا و با جریان ورودی پایین و صدای بسیار پایین
 • مجهز به فن های اکسیال با عملکرد فوق العاده پایین صدا
 • قابلیت کنترل ظرفیت کندانسور با کنترل دور فنها جهت کاهش مصرف برق و صدای تولیدی
 • دارای تعدد تعداد پایین کمپرسور (حداقل دو دستگاه)
 • عملکرد مرحله ای پایین کمپرسورها به جهت بهینه بودن مصرف انرژی و برق
 • قابلیت اتصال به BMS

 

پکیج چیلر هوا خنک مدل GREENPOWER-SC R

این سری دستگاه شامل 24 سایز چیلر هواخنک به همراه فن Axial با ظرفیت سرمایشی 233 - 1645 کیلووات با گاز مبرد R134a می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller
 • نوع محیط کندانسور: Air
 • نوع کمپرسور: Screw
 • نوع فن: Axial
 • نحوه نصب: External
 • نوع مبدل : Shell & Tube
 • نوع گاز مبرد: R134a

مزایای فنی دستگاه :

 • مجهز به کمپرسورهای اسکرو با راندمان بالا و با جریان ورودی پایین و صدای بسیار پایین
 • عملکرد تدریجی پایین کمپرسورها ( Continuous- Step Less )
 • برخورداری از شیر انبساط الکتریکی در تمامی مدل ها
 • دارای مقادیرEER، ESEER بالا
 • دارای پمپ سیرکولاسیون و منبع انبساط

 

پکیج چیلر هوا خنک مدل GREENPOWER-SE R

این سری دستگاه شامل 26 سایز چیلر هواخنک به همراه فن Axial با ظرفیت سرمایشی 247 - 1499 کیلووات با گاز مبرد R134a می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller
 • نوع محیط کندانسور: Air
 • نوع کمپرسور: Screw
 • نوع فن: Axial
 • نحوه نصب: External
 • نوع مبدل : Shell & Tube
 • نوع گاز مبرد: R134a

مزایای فنی دستگاه :

 • مجهز به کمپرسورهای اسکرال با راندمان بالا و توان مصرفی بسیار پایین
 • عملکرد تدریجی پایین کمپرسورها ( Continuous- Step Less )
 • برخورداری از شیر انبساط الکتریکی در تمامی مدل ها
 • دارای مقادیرEER، ESEER بالا
 • قابلیت کنترل ظرفیت کندانسور با کنترل دور فنها جهت کاهش مصرف برق و صدای تولیدی
 • قابلیت اتصال به BMS

 
 

 

چیلر آب خنک مدل PICO-W R/H/HF

این سری دستگاه شامل 8 سایز چیلر آب خنک ( Heat Pump و بدون آن ) با ظرفیت سرمایشی 6 - 26 کیلووات با گاز مبرد R410A می باشد. .

 • نوع دستگاه : Liquid chiller , Heat pump
 • نوع محیط کندانسور: Water
 • نوع کمپرسور: Scroll
 • نحوه نصب: Internal
 • نوع مبدل : Plates
 • نوع گاز مبرد: R410A

مزایای فنی دستگاه :

 • مینی چیلر آب خنک با برخورداری از اواپراتور از نوع صفحه ایی (PLATE)
 • دارای ابعاد و اندازه بسیار پایین جهت قرار گیری در داخل واحد مسکونی
 • قابلیت اتصال به سیستم برج خنک کن مرکزی
 • قابلیت اتصال به BMS

 

چیلر آب خنک مدل PERFORMO-W R/H/HF

این سری دستگاه شامل 14 سایز چیلر آب خنک ( Heat Pump و بدون آن ) با ظرفیت سرمایشی 35 - 310 کیلووات با گاز مبرد R410A می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller , Heat pump
 • نوع محیط کندانسور: Air
 • نوع کمپرسور: Scroll
 • نحوه نصب: Internal
 • نوع مبدل : Plates
 • نوع گاز مبرد: R410A

مزایای فنی دستگاه :

 • مینی چیلر آب خنک با برخورداری از اواپراتور از نوع صفحه ایی (PLATE)
 • دارای ابعاد و اندازه بسیار پایین جهت قرار گیری در داخل واحد مسکونی
 • قابلیت اتصال به سیستم برج خنک کن مرکزی
 • قابلیت اتصال به BMS

 

چیلر آب خنک مدل PERFORMO-W PLUS R/H/HF

این سری دستگاه شامل 19 سایز چیلر آب خنک ( Heat Pump و بدون آن ) با ظرفیت سرمایشی 55 - 500 کیلووات با گاز مبرد R410A می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller , Heat pump
 • نوع محیط کندانسور: Water
 • نوع کمپرسور: Scroll
 • نحوه نصب: Internal
 • نوع مبدل : Plates
 • نوع گاز مبرد: R410A

مزایای فنی دستگاه :

 • مینی چیلر آب خنک با برخورداری از اواپراتور از نوع صفحه ایی (PLATE)
 • دارای ابعاد و اندازه بسیار پایین جهت قرار گیری در داخل واحد مسکونی
 • قابلیت اتصال به سیستم برج خنک کن مرکزی
 • قابلیت اتصال به BMS

 

چیلر آب خنک مدل MULTIPOWER-W R/H/HF

این سری دستگاه شامل 18 سایز چیلر هواخنک ( Heat Pump و بدون آن ) به همراه فن Axial با ظرفیت سرمایشی 90 - 610 کیلووات با گاز مبرد R410A می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller , Heat pump
 • نوع محیط کندانسور: Air
 • نوع کمپرسور: Scroll
 • نحوه نصب: Internal
 • نوع مبدل : Plates
 • نوع گاز مبرد: R410A

مزایای فنی دستگاه :

 • مینی چیلر آب خنک با برخورداری از اواپراتور از نوع صفحه ایی (PLATE)
 • دارای ابعاد و اندازه بسیار پایین جهت قرار گیری در داخل واحد مسکونی
 • قابلیت اتصال به سیستم برج خنک کن مرکزی
 • قابلیت اتصال به BMS

 

چیلر آب خنک مدل PERFORMO-SW 1/2 R/H

این سری دستگاه شامل 11 سایز چیلر آب خنک با ظرفیت سرمایشی 120 - 660 کیلووات با گاز مبرد R134a می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller
 • نوع محیط کندانسور: Water
 • نوع کمپرسور: Screw
 • نحوه نصب: Internal
 • نوع مبدل : Plates
 • نوع گاز مبرد: R134a

مزایای فنی دستگاه :

 • مجهز به کمپرسورهای اسکرو با راندمان بالا و با جریان ورودی پایین و صدای بسیار پایین
 • عملکرد تدریجی پایین کمپرسورها (Continuous- Step Less)
 • چیلر آب خنک با برخورداری از اواپراتور از نوع صفحه ایی (PLATE)
 • برخورداری از شیر انبساط الکتریکی در تمامی مدل ها
 • قابلیت اتصال به BMS

 

چیلر آب خنک مدل GREENPOWER-SW R/H

این سری دستگاه شامل 11 سایز چیلر آب خنک با ظرفیت سرمایشی 675 - 1665 کیلووات با گاز مبرد R134a می باشد.

 • نوع دستگاه : Liquid chiller
 • نوع محیط کندانسور: Water
 • نوع کمپرسور: Screw
 • نحوه نصب: Internal
 • نوع مبدل : Shell & Tube
 • نوع گاز مبرد: R134a

مزایای فنی دستگاه :

 • مجهز به کمپرسورهای اسکرو با راندمان بالا و با جریان ورودی پایین و صدای بسیار پایین
 • عملکرد تدریجی پایین کمپرسورها (Continuous- Step Less)
 • چیلر آب خنک با برخورداری از اواپراتور از نوع صفحه ایی (PLATE)
 • برخورداری از شیر انبساط الکتریکی در تمامی مدل ها
 • قابلیت اتصال به BMS