فن کویل اتاقی مدل VCE

در مدلهای سقفی توکار, نمایان و زمینی توکار, نمایان ( هشت مدل ) ساخت کشور ایتالیا دارای مشخصات زیر می باشد :

 • در 12 سایز مختلف از ظرفیت هوادهی 100 تا 1200  فوت در دقیقه
 • با الکتروموتور و فن ساخت کشور ایتالیا
 •  بصورت دو لوله یا چهار لوله
 • امکان ارائه کویل سرمایی چهار ردیفه
 •  دارای شش سرعت با امکان انتخاب هر یک از آنها توسط مشتری برای سه سطح Low/Med./Hi
 • امکان ارائه تا فشار استاتیک خارجی 60 پاسکال
 • امکان ارائه با ادوات انتخابی :

  • کویل گرمایی الکتریکی
  • کویل انبساط مستقیم DX
  • الکتروموتور فن از نوع Brushless (EC-Motor)
  • امکان اتصال به سیستم کنترل هوشمند ساختمان-  BMS
  • امکان ارائه ادوات کنترلی از قبیل ترموستات, شیردوراهه یا سه راهه

 • امکان ارائه پانل چوبی در مدل زمینی توکار 

 

فن کویل اتاقی مدل SLIM 


در مدلهای سقفی توکار, نمایان و زمینی توکار, نمایان ( نه مدل ) ساخت کشور ایتالیا دارای مشخصات زیر می باشد :

 • در سه سایز مختلف از ظرفیت هوادهی 200 تا 280 فوت در دقیقه
 • دارای عمق 157 میلیمتر در فن کویل زمینی کابینت دار
 • با الکتروموتور و فن ساخت کشور ایتالیا
 • بصورت دو لوله یا چهار لوله
 • امکان ارائه کویل سرمایی سه ردیفه
 • دارای شش سرعت با امکان انتخاب هر یک از آنها توسط مشتری برای سه سطح Low/Med./Hi
 • امکان ارائه با ادوات انتخابی :

  • کویل گرمایی الکتریکی
  • الکتروموتور فن از نوع Brushless (EC-Motor)
  • امکان اتصال به سیستم کنترل هوشمند ساختمان- BMS
  • امکان ارائه ادوات کنترلی از قبیل ترموستات, شیردوراهه یا سه راهه

 • امکان ارائه پانل چوبی در مدل زمینی توکار

 •  

  
 

 

فن کویل اتاقی مدلVB

در مدلهای سقفی توکار, نمایان و زمینی توکار, نمایان ( شش مدل ) ساخت کشور ایتالیا دارای مشخصات زیر می باشد :

 • در پنج سایز مختلف از ظرفیت هوادهی 160 تا 500 فوت در دقیقه
 • دارای ارتفاع415 میلیمتر در فن کویل زمینی کابینت دار
 • با الکتروموتور و فن ساخت کشور ایتالیا
 • بصورت دو لوله یا چهار لوله
 • امکان ارائه با ادوات انتخابی :

  • کویل گرمایی الکتریکی
  • الکتروموتور فن از نوع Brushless (EC-Motor)
  • امکان اتصال به سیستم کنترل هوشمند ساختمان-BMS
  • امکان ارائه ادوات کنترلی از قبیل ترموستات, شیردوراهه یا سه راهه

 • امکان ارائه پانل چوبی در مدل زمینی توکار

 •  

 

 

فن کویل اتاقی مدل 09MK

در دو مدل سقفی توکار و نمایان ساخت کشور ایتالیا دارای مشخصات زیر می باشد :

 • در 9 سایز مختلف از ظرفیت هوادهی 300 تا 1200 فوت در دقیقه
 • با الکتروموتور و فن ساخت کشور ایتالیا
 • بصورت دو لوله یا چهار لوله
 • امکان ارائه کویل سرمایی چهار ردیفه
 • امکان ارائه تا فشار استاتیک خارجی 60 پاسکال
 • امکان ارائه با ادوات انتخابی :

  • کویل گرمایی الکتریکی
  • کویل انبساط مستقیم DX
  • الکتروموتور فن از نوع Brushless (EC-Motor)
  • امکان اتصال به سیستم کنترل هوشمند ساختمان-  BMS
  • امکان ارائه ادوات کنترلی از قبیل ترموستات, شیردوراهه یا سه راهه

   

 

فن کویل کانالی مدل 07MK

در دو مدل سقفی توکار و نمایان ساخت کشور ایتالیا دارای مشخصات زیر می باشد :

 • در 7 سایز مختلف از ظرفیت هوادهی 800 تا 3500 فوت در دقیقه
 • با الکتروموتور و فن ساخت کشور ایتالیا
 • بصورت دو لوله یا چهار لوله
 • امکان ارائه کویل سرمایی شش ردیفه
 • امکان ارائه تا فشار استاتیک خارجی 125 پاسکال
 • امکان ارائه با ادوات انتخابی :

  • کویل گرمایی الکتریکی
  • کویل انبساط مستقیم DX
  • امکان اتصال به سیستم کنترل هوشمند ساختمان-  BMS
  • امکان ارائه ادوات کنترلی از قبیل ترموستات, شیردوراهه یا سه راهه

   

 

فن کویل دیواری مدل TOUCH

ساخت کشور ایتالیا دارای مشخصات زیر می باشد :

 • در 4 سایز مختلف از ظرفیت هوادهی 200 تا 370 فوت در دقیقه
 • با الکتروموتور و فن ساخت کشور ایتالیا
 • امکان ارائه با ادوات انتخابی :

  • کویل گرمایی الکتریکی
  • الکتروموتور فن از نوع Brushless (EC-Motor)
  • امکان ارائه پمپ کندانس با level Switch
  • امکان اتصال به سیستم کنترل هوشمند ساختمان- BMS
  • امکان ارائه ادوات کنترلی از قبیل ترموستات, شیردوراهه یا سه راهه

   

 

فن کویل سقفی کاست چهار طرفه مدل LIGHT

ساخت کشور ایتالیا دارای مشخصات زیر می باشد :

 • در 4 سایز مختلف از ظرفیت هوادهی 200 تا 1050 فوت در دقیقه
 • با الکتروموتور و فن ساخت کشور ایتالیا
 • طراحی پره های توزیع هوا در تابستان بر اساس ویژه گی Anti-Stratification و در زمستان بر اساس Coanda Effect
 • امکان قرارگیری شیرآلات کنترلی در داخل دستگاه و دسترسی راحت به آنها وپمپ کندانس بدون نیاز به خروج دستگاه از سقف
 • امکان ارائه با ادوات انتخابی :

  • کویل گرمایی الکتریکی
  • الکتروموتور فن از نوع Brushless (EC-Motor)
  • بصورت دو لوله یا چهار لوله
  • امکان اتصال به سیستم کنترل هوشمند ساختمان-  BMS
  • امکان ارائه ادوات کنترلی از قبیل ترموستات, شیردوراهه یا سه راهه

   

 

فن کویل کانالی مدل UTC/UTV


در دو مدل سقفی توکار و زمینی ساخت کشور ایتالیا دارای مشخصات زیر می باشد :

 • در 7 سایز مختلف از ظرفیت هوادهی 500 تا 5400 فوت در دقیقه
 • با الکتروموتور و فن ساخت کشور ایتالیا
 • بصورت دو لوله یا چهار لوله
 • امکان ارائه کویل سرمایی شش ردیفه
 • امکان ارائه تا فشار استاتیک خارجی 250 پاسکال
 • امکان ارائه با ادوات انتخابی :

  • کویل گرمایی الکتریکی
  • کویل انبساط مستقیم DX
  • امکان اتصال به سیستم کنترل هوشمند ساختمان-  BMS
  • امکان ارائه ادوات کنترلی از قبیل ترموستات, شیردوراهه یا سه راهه

   

 

دریافت کاتالوگ فن کویل های شرکت کاسپین کامفورت
فرم دریافت کاتالوگ فنی